Mina kunder

I dag arbetar jag framför allt med artiklar och reportage till kund- och interntidningar samt uppdaterar webbplatser, skriver nyhetsbrev och annan textproduktion. Jag skriver även böcker för privata uppdragsgivare och företag. Hittills har jag skrivit tre böcker, och fler är på gång.

Den första boken: “Wenngarn – åtta månader, 120 000 arbetstimmar senare” beskriver förädlingsprojektet som företaget Sisyfos genomfört. Den andra boken i samma projekt är “Minnen från Wenngarn”. En porträttbok med människor som verkat och bott på Wenngarn. Den tredje boken är “Wenngarn – från tanke till genomförande”. Samtliga finns på Wenngarn som ligger strax utanför Sigtuna

Dessutom har jag skrivit och redigerat böcker som innehåller privatpersoners minnen och livsresa.

Mina företagskunder är bland annat Scania, Scania-Bilar Stockholm, Scania-Bilar Sverige, Lantmännen Ceralia AB.

Bilderna visar tidningar som jag jobbat med tidigare.

 

 

 

Böckerna om Wenngarn 

Jag har tillsammans med två kollegor som fotograferat och layoutat skrivit texterna till böckerna om Wenngarn. Under hela 1900-talet var Wenngarn, som ligger strax utanför Sigtuna, mest känt för den allra tidigaste alkoholistvården. Men redan under 1100-talet har Wenngarn omnämnts i historiska skrifter. Sedan dess har stormän och mäktiga personer levt på Wenngarn. Mest känd är Magnus Gabriel De la Gardie som levde och dog på Wenngarn under 1600-talets senare hälft. Två av böckerna handlar om förädlingen av Wenngarn som inleddes i oktober 2014 och fortsatte under 2015. Den tredje boken är en porträttbok där några av människorna som bott och verkat på Wenngarn under senare delen av 1900-talet berättar om sina minnen. 

Här är länkarna till de tre böckerna: 

Wenngarn, åtta månader och 120 000 arbetstimmar senare

Minnen från Wenngarn

Wenngarn från tanke till genomförande